SEÇ

SEÇ

SAĞLIK: Çalışanlarımızın sağlığını sürdürebilecek ve koruyabilecek şartların oluşmasını sağlıyoruz.

EMNİYET: Toplumsal bilinç, gayret ve sorumluluklarımız ile tüm iş kazalarını, mesleki hastalıkları, yaralanmaları ve zayiatları önleyebileceğimize inanıyoruz.

ÇEVRE: Çalışanlarımız üzerinde Çevre farkındalığı yaratmayı, doğal kaynakların ekonomik kullanımına ve çevreye karşı olan ilgiyi sürekli olarak artırmayı amaçlıyoruz.

 

SAĞLIK

Sağlık açısından periyodik kontroller düzenli olarak yapılmakta olup faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “insan”dır.

Bu nedenle çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlarız.

Tüm çalışanlarımızın, mevzuatauygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaparız.

Ayrıca işyeri hekimimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirleriz ve sürekli takip ederiz.

Çalışanların performansı takip edilmekte ve koruyucu hekimlik anlayışı ile üretimde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

İşyerinde yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcılar, her bölüme denk gelecek şekilde homojen olarak dağıtılmıştır.

ÇEVRE

Çevre ile ilgili tüm yasal uygunluk yükümlülüklerini yerine getiren firmamız,  üretimde ürün standartlarını koruyarak yasal yükümlülükleri haricinde de geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmaktadır.

Atıkların kaynağında azaltılması konusunda yeni teknolojilerin ilk uygulamacılarından olan GİMAS, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı ile ilgili olarak Bakanlık Onaylı Yetkin firmalar ile çalışmalarına devam etmektedir.

Geri dönüştürülebilir atıklarımızı plastik/metal/kağıt/cam olarak ayrı atık kutularında biriktirerek geri dönüşüm firmalarına teslim ederiz ve diğer atıklar gibi atık miktarlarını sürekli izleriz.

Periyodik aralıklarla çıkan emisyon ölçümleri alınarak, sadece çalışanlarının değil üretimden etkilenebilecek herkes düşünülerek iş hijyeni takibi yapılmaktadır.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz.

EMNİYET

Çalışmalarımızı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz.

Mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, topluma saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Güvenlik kültürümüzü üst seviyede tutabilmek için, deneyimli teknik personelimiz, sertifikalı uzmanlarımız ve işyeri hekimimiz tarafınca periyodik olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerimizi ve acil durum planlarımıza göre tatbikatlarımızı yaparız.

Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

İŞ GÜVENLİĞİ

Yalın Üretim prensibini İş Güvenliği ile entegre eden firmamızda düzenli olarak aylık 5S değerlendirmeleri yapılmakta, kullanılan ekipmanların periyodik kontrolleri haricinde bakım ekibi ile sürekli denetimler ve iyileştirmeler planlanmakta, Yasal zorunlukların getirdiği tüm kayıtlar düzenli olarak tutulmakta ve Yıllık Eğitim Planları haricinde de gerekli görüldüğünde plan dışı eğitimler ile çalışanların bilgilendirilmelerine önem verilmektedir.

 

EĞİTİM

GİMAS senelik eğitim planını hazırlarken Mesleki Yetkinlik, Yönetim Sistemleri, Üretim Kalitesi, İş Güvenliği ve Sağlığı , Çevre konularının hepsini göz önüne almakta ve sene içinde denetimler ve incelemeleri sonucunda gerekli duyduğu konular ile ilgili olarak plan dışı eğitimler düzenleyerek konusunun uzmanı kişi ve firmalardan destek almaktadır.

Yapılan tatbikatlar ve düzenlenen eğitimler sayesinde İş Güvenliği kültürünü benimseyen kadromuzla hedefimiz sıfır iş kazasından öte, İş Güvenliği disiplini ve kültürü ile sektörün önde gelen örnek kuruluşlarından biri olmaktır.