Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONT. MÜH. SAN. TİC. A.Ş.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Enerji, maden, kimya, çimento sektöründe ağır sanayi makinaların üretimini yaparak sektörünün öncü kuruluşu olduğunu ispatlayan GİMAS A.Ş.; Müşterilerinin en iyi tedarikçisi olmayı, müşterilerine yüksek değerli çözümler üretmek için çalışanları, tedarik zinciri ve paydaşlarıyla beraber ortak menfaatler için çalışmayı taahhüt eder.

Entegre Yönetim Sistemi’nin performansını sürekli iyileştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için Politikamız;

 • Entegre Yönetim Sistemini uygulayarak tüm paydaşların memnuniyetini esas almayı ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kalite, İSG, Çevre ve Enerji bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • Tüm kaynaklarını kullanıp hedefleri, risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek, performans ve uygulamaların etkinliğini izleme ölçme, analiz etme, değerlendirmeyi,
 • İş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarını azaltmak, gıda güvenliği, bilgi güvenliği ve hijyen gerekliliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
 • Geri dönüşümü sağlayarak, doğal kaynak kullanımını azaltarak, çevreyi korumayı,
 • Yürürlükte olan yasal mevzuat, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ile tüm uygunluk yükümlülüklerine eksiksiz uymayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
 • Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi dahil faaliyetler yürütmeyi,
 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ve yerli doğal kaynaklarımızı güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi,

 

Taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                            Bekir GİRGİN

                                                                                                                                             Yön. Kur. Bşk.